Psykolog Anders Holmgaard

Jeg har stor erfaring med at supervisere og udvikle personalegrupper. Supervisionen kan rette sig mod:

  • Faglig opkvalificering
  • Samarbejde/gruppedynamikker 
  • Udnyttelse af personalegruppers ressourcer
  • Redskaber til at håndtere et psykisk belastende arbejdsmiljø

Mit mål med supervision er altid at øge gruppens faglige viden men også deres måde at fungere på som system. Derfor vil sigtet med supervisionen være at personalegruppens viden, handlekraft og autonomi kommer i højsædet.

 

Jeg har bl.a. superviseret behandlingshjem, folke-, special- og heldagsskoler, medarbejdere på ungdomstilbud, plejefamilier, forskellige handicaptilbud, psykologer under autorisation mm. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk